Základná škola, Spojová 14, Banská Bystrica

Fotoarchív           2005/2006                                         2006/2007                     2007/2008

 

Stavba našej školy

Kongres žien (1981)

20. výročie založenia našej školy

Navštívili sme Francúzsko (1994)

Júl 1994

Školský klub v tábore Škutovky (1996)

Veľkonoené tvorivé dielne 2000

Školský klub v tábore Hlboké (2000)

Mikuláš so školským klubom

Športová olympiáda (2001)

Školský klub v šk. roku 2001/2002

Ukážky požiarnikov 2001

Školský klub v tábore Škutovky (2001)

Vianočná besiedka 2001

Vianočná besiedka 2002

Rozlúčka s deviatakmi 2002

Letný tábor Tatranská Lomnica 2002

Besiedka 5. A triedy šk. rok 2002/2003

Deo školy (2003)

Stretnutie dôchodcov (2003)

Športová olympiáda (2003)

Veľkonočné tvorivé dielne 2003

Návšteva Banskej Štiavnice (2003)

Zber papiera

Prehliadka Oswienčimu

Budeme stále modrá planéta?


2005/2006

 

Deň otvorených dverí

Rozlúčka s deviatakmi

Zápis budúcich prvákov

Vítanie nových prvákov

 

 

2006/2007

 

Detská športová olympiáda

Deviatacka rozlúčka

 

 

 

2007/2008

Prvý školský deň 1. C

Vianočná akadémia